Ngày 26/05/2020 - 10h:30 AM

thỏa thuận (đã bán)

10/03/2014

Biệt thự Bắc An Khánh

27/12/2013

1.462 tỷ

25/12/2013

1.360 tỷ (đã bán)

30/12/2013

cắt lỗ 6 triệu/m2

18/01/2014

thỏa thuận (đã bán)

18/03/2014

1370 tỷ (TT) đã bán

04/05/2014

1.35 tỷ TT đã bán

27/05/2014

1.2 tỷ TT

02/10/2014

1.070 tỷ TT

02/10/2014