Ngày 27/03/2023 - 15h:08 PM

The Phoenix Garden

04/11/2018

Từ 15 tỷ đến 20 tỷ

27/12/2013

Biệt thự Bắc An Khánh

27/12/2013

Biệt thự Vườn Cam

27/12/2013

Trên 20 tỷ

27/12/2013

Biệt thự Vân Canh

27/12/2013

Biệt thự Ecopark

27/12/2013

Từ 10 tỷ đến 15 tỷ

27/12/2013

Biệt thự Hoa Phượng

27/12/2013

1.462 tỷ

25/12/2013

7.740 tỷ

31/12/2013

Biệt thự Vân Canh

31/12/2013

Biệt thự Bảo Sơn

09/01/2016

4.567.500.000

09/01/2014