Ngày 24/02/2024 - 00h:32 AM

thỏa thuận (đã bán)

10/03/2014

Biệt thự Hoa Phượng

27/12/2013

1.360 tỷ (đã bán)

30/12/2013

1.630 tỷ (đã bán)

05/01/2014

1,65 tỷ TT (đã bán)

08/01/2014

1,890 tỷ (đã bán)

14/01/2014

1.75 TT đã bán

12/03/2014

thỏa thuận (đã bán)

18/03/2014

10,7 tỷ ( TT )

25/04/2014

1370 tỷ (TT) đã bán

04/05/2014

2.1 tỷ TT đã bán

23/05/2014

2.150 tỷ TT

23/06/2014