Ngày 22/03/2018 - 05h:20 AM

Biệt thự Vườn Cam chỉ từ 10-15tr/m2 cơ hội đầu tư không thể hấp dẫn hơn

02 tỷ TT

28/11/2014

1.804 tỷ

28/11/2014

1.070 tỷ TT

02/10/2014

1.2 tỷ TT

02/10/2014

3.6 tỷ - TT

22/09/2014

1.97 tỷ - TT

10/09/2014

2.150 tỷ TT

23/06/2014

37tr/m2 TT

12/06/2014