Ngày 28/04/2017 - 15h:16 PM

Biệt thự Vườn Cam chỉ từ 10-15tr/m2 cơ hội đầu tư không thể hấp dẫn hơn

1.97 tỷ - TT

10/09/2014

2.150 tỷ TT

23/06/2014

37tr/m2 TT

12/06/2014

1.9 - 4.5 tỷ

11/06/2014

1.9 - 4.4 tỷ

11/06/2014

1.732 tỷ TT

01/06/2014

1.35 tỷ TT đã bán

27/05/2014

2.1 tỷ TT đã bán

23/05/2014

1370 tỷ (TT) đã bán

04/05/2014

7.1 tỷ - TT $21.120

28/04/2014

10,7 tỷ ( TT )

25/04/2014

thỏa thuận (đã bán)

18/03/2014