Ngày 22/10/2017 - 20h:32 PM

Biệt thự Vườn Cam chỉ từ 10-15tr/m2 cơ hội đầu tư không thể hấp dẫn hơn

cắt lỗ 6 triệu/m2

18/01/2014

1,890 tỷ (đã bán)

14/01/2014

4.567.500.000

09/01/2014

1,65 tỷ TT (đã bán)

08/01/2014

1.630 tỷ (đã bán)

05/01/2014

Từ 5 tỷ đến 8 tỷ

31/12/2013

7.740 tỷ

31/12/2013

1.360 tỷ (đã bán)

30/12/2013

Từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ

27/12/2013

Từ 15 tỷ đến 20 tỷ

27/12/2013