Ngày 24/03/2018 - 18h:35 PM

Biệt thự Vườn Cam chỉ từ 10-15tr/m2 cơ hội đầu tư không thể hấp dẫn hơn

1.78 tỷ thương lượng

11/02/2014

1.8 tỷ thương lượng

06/02/2014

cắt lỗ 6 triệu/m2

18/01/2014

1,890 tỷ (đã bán)

14/01/2014

4.567.500.000

09/01/2014

1,65 tỷ TT (đã bán)

08/01/2014

1.630 tỷ (đã bán)

05/01/2014