Ngày 22/03/2018 - 05h:15 AM

Biệt thự Vườn Cam chỉ từ 10-15tr/m2 cơ hội đầu tư không thể hấp dẫn hơn

1.360 tỷ (đã bán)

30/12/2013

Từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ

27/12/2013

Từ 15 tỷ đến 20 tỷ

27/12/2013

Từ 10 tỷ đến 15 tỷ

27/12/2013

Từ 8 tỷ đến 10 tỷ

27/12/2013

Từ 5 tỷ đến 8 tỷ

27/12/2013

Trên 20 tỷ

27/12/2013

Từ 500 triệu đến 1 tỷ

27/12/2013

Từ 3 tỷ đến 4 tỷ

27/12/2013

Từ 3 tỷ đến 4 tỷ

27/12/2013

1.462 tỷ

25/12/2013

Từ 4 tỷ đến 5 tỷ

13/12/2013