Ngày 23/10/2018 - 03h:53 AM

Biệt thự Vườn Cam chỉ từ 10-15tr/m2 cơ hội đầu tư không thể hấp dẫn hơn

4.567.500.000

09/01/2014

1,65 tỷ TT (đã bán)

08/01/2014

1.630 tỷ (đã bán)

05/01/2014

Từ 5 tỷ đến 8 tỷ

31/12/2013

7.740 tỷ

31/12/2013

1.360 tỷ (đã bán)

30/12/2013

Từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ

27/12/2013

Từ 15 tỷ đến 20 tỷ

27/12/2013

Từ 10 tỷ đến 15 tỷ

27/12/2013

Từ 8 tỷ đến 10 tỷ

27/12/2013

Từ 5 tỷ đến 8 tỷ

27/12/2013

Trên 20 tỷ

27/12/2013

Từ 500 triệu đến 1 tỷ

27/12/2013

Từ 3 tỷ đến 4 tỷ

27/12/2013

Từ 3 tỷ đến 4 tỷ

27/12/2013

1.462 tỷ

25/12/2013