Ngày 21/08/2018 - 12h:43 PM

Biệt thự Vườn Cam chỉ từ 10-15tr/m2 cơ hội đầu tư không thể hấp dẫn hơn

Từ 3 tỷ đến 4 tỷ

11/08/2018

Từ 4 tỷ đến 5 tỷ

13/07/2018

Từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ

14/03/2018

Từ 2 tỷ đến 3 tỷ

13/12/2017

Từ 500 triệu đến 1 tỷ

09/12/2017