Ngày 22/03/2018 - 05h:04 AM

Biệt thự Vườn Cam chỉ từ 10-15tr/m2 cơ hội đầu tư không thể hấp dẫn hơn

Từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ

14/03/2018

Từ 2 tỷ đến 3 tỷ

13/12/2017

Từ 500 triệu đến 1 tỷ

09/12/2017

Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ

10/04/2017

Từ 500 triệu đến 1 tỷ

30/05/2016