Ngày 27/03/2023 - 13h:46 PM

Từ 30 đến 40 triệu

27/09/2020

Wyndham Thanh Thủy

10/08/2019

Dưới 1 tỷ

09/08/2019

Chung cư Dương Nội

16/01/2019

Gold Silkson 47 Nguyễn Tuân

09/06/2018

Chung cư Dương Nội

14/03/2018

20tr/tháng TT

06/12/2015

2.105 tỷ

26/10/2015

14tr/tháng

29/12/2014

04tr/tháng

17/12/2014