Ngày 28/09/2020 - 03h:50 AM

4.5 triệu

08/01/2014

3.5 triệu/tháng

09/01/2014

Gold Silkson 47 Nguyễn Tuân

12/01/2014

3 triệu/tháng

17/01/2014

3.5Tr/tháng

04/03/2014

04tr/tháng

17/12/2014

2.105 tỷ

26/10/2015

Chung cư Dương Nội

16/01/2019