Ngày 23/10/2018 - 01h:51 AM

thỏa thuận

25/02/2014

Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ

30/12/2013

Từ 1.5 tỷ đến 2 tỷ

10/01/2014

thỏa thuận

14/02/2014

khoảng 2 tỷ

16/07/2014

1.8 tỷ - TT

30/09/2014