Ngày 25/04/2019 - 18h:55 PM

4.5 triệu

01/01/2014

4.5 triệu

08/01/2014

3.5 triệu/tháng

09/01/2014

Gold Silkson 47 Nguyễn Tuân

12/01/2014

3 triệu/tháng

17/01/2014

3.5Tr/tháng

04/03/2014

04tr/tháng

17/12/2014

Gold Silkson 47 Nguyễn Tuân

09/06/2018