Ngày 22/11/2018 - 01h:18 AM

Gold Silkson 47 Nguyễn Tuân

09/06/2018

20tr/tháng TT

06/12/2015

2.105 tỷ

26/10/2015

04tr/tháng

17/12/2014

10 tr/tháng

13/08/2014

25Tr- TT

07/05/2014