Ngày 26/05/2019 - 06h:57 AM

Kim Chung Di Trạch

30/12/2013

thỏa thuận

14/02/2014

Trên 20 tỷ

13/04/2019