Ngày 06/12/2019 - 02h:21 AM

thỏa thuận

25/02/2014

Kim Chung Di Trạch

30/12/2013

Kim Chung Di Trạch

10/01/2014

thỏa thuận

14/02/2014

khoảng 2 tỷ

16/07/2014

1.8 tỷ - TT

30/09/2014