Ngày 06/05/2021 - 13h:54 PM

T&T Riverview Vĩnh Hưng

28/12/2013

Chung cư The Pride

28/12/2013

T&T Riverview Vĩnh Hưng

24/12/2013

4.5 triệu

08/01/2014

3.5 triệu/tháng

09/01/2014

Gold Silkson 47 Nguyễn Tuân

12/01/2014

3 triệu/tháng

17/01/2014

15 tr/tháng

20/01/2014

15 tr/tháng

25/01/2014

3.5Tr/tháng

04/03/2014

25Tr- TT

07/05/2014

10 tr/tháng

13/08/2014

04tr/tháng

17/12/2014

14tr/tháng

29/12/2014

2.105 tỷ

26/10/2015