Ngày 06/05/2021 - 14h:04 PM

4.5 triệu

08/01/2014

3.5 triệu/tháng

09/01/2014

Gold Silkson 47 Nguyễn Tuân

12/01/2014

3 triệu/tháng

17/01/2014

3.5Tr/tháng

04/03/2014

04tr/tháng

17/12/2014

2.105 tỷ

26/10/2015

Chung cư Dương Nội

16/01/2019