Ngày 20/08/2019 - 18h:42 PM

The Phoenix Garden - Đà Lạt trong lòng Hà Nội

1.8 tỷ thương lượng

06/02/2014

cắt lỗ 6 triệu/m2

18/01/2014

1,890 tỷ (đã bán)

14/01/2014

4.567.500.000

09/01/2014

1,65 tỷ TT (đã bán)

08/01/2014

1.630 tỷ (đã bán)

05/01/2014

Biệt thự Vân Canh

31/12/2013

7.740 tỷ

31/12/2013

1.360 tỷ (đã bán)

30/12/2013