Ngày 20/11/2018 - 22h:19 PM

The Phoenix Garden - Đà Lạt trong lòng Hà Nội

1,65 tỷ TT (đã bán)

08/01/2014

1.630 tỷ (đã bán)

05/01/2014

Biệt thự Vân Canh

31/12/2013

7.740 tỷ

31/12/2013

1.360 tỷ (đã bán)

30/12/2013

Biệt thự Bắc An Khánh

27/12/2013

Từ 15 tỷ đến 20 tỷ

27/12/2013

Từ 10 tỷ đến 15 tỷ

27/12/2013

Biệt thự Ecopark

27/12/2013

Biệt thự Vân Canh

27/12/2013

Trên 20 tỷ

27/12/2013

Biệt thự Vườn Cam

27/12/2013

Biệt thự Hoa Phượng

27/12/2013

Biệt thự Hoa Phượng

27/12/2013

1.462 tỷ

25/12/2013